קורסים

'שער הביטחון העסקי': להביא לקוחות - בכוח האמונה

קורס דיגיטלי המלמד איך לייצר הצלחה בחיים ובפרנסה בפרט , בעזרת כלים רוחניים מתוך עבודה של אמונה וביטחון, ובעזרת השם לראות הצלחה בפרנסה וישועות בחיים. (מתוך שער הביטחון בספר 'חובות הלבבות')

'קהלת ועסקים'

חכמת שלמה המלך על הצלחה בעסקים.
4 שיעורים מיוחדים על ספר קהלת והחיבור לעסק שלנו. עצות ותובנות יקרות מפז, כדי ליצור בחיים איזון מושלם, שרק החכם באדם ברוח הקודש שקיבל מהקב"ה, יכול להדריך אותנו - להצלחה בחיים ובפרט בעסק